RABO-Bestuurder sipko schat: 'retail
landschap wijzigt ingrijpend' Een kwart van de supermarktformules
zal tussen nu en 2015 verdwijnen. De verdringingsconcurrentie gaat
in volle hevigheid verder. De boven- en onderkant van de markt
groeien naar elkaar toe waardoor de formules in het midden van de
markt onder druk komen te staan. Tegelijkertijd ontstaat aan de
bovenkant van de markt in bepaalde marktgebieden ruimte voor een
nieuw luxesegment. Dat concluderen Rabobank Corporate Clients en
het Erasmus Food Management Instituut (EFMI) op basis van een
gezamenlijke studie naar de toekomst van het Nederlandse
supermarktkanaal (1). De studie werd gepresenteerd tijdens het
Vision on Food congres dat gehouden werd in het Duisenberg
Auditorium in het Utrechtse bestuurscentrum van de Rabobank
Groep.

De Rabobank ziet in de food retailsector
de noodzaak tot steeds verdergaande specialisatie en consolidatie.
Er is sprake van toenemende competitie in de internationale
voedingsmiddelenketen. Sipko Schat, lid van de raad van bestuur van
Rabobank Groep: 'Food retailbedrijven en foodservicebedrijven aan
het eind van deze keten hebben een steeds sterkere positie
verworven. Intussen nemen we waar dat de Europese voedingsmiddelen
markt steeds langzamer groeit.' In 2006 nam de waarde van de food
retail markt met 2% toe. Een belangrijke andere trend die Schat
signaleert is dat Europese consumenten een steeds kleiner deel van
hun inkomen aan voedsel besteden.

Ook het Nederlandse supermarktlandschap
verandert. 'In het gevecht om marktaandeel en marktleiderschap
heeft de sector zichzelf opnieuw uitgevonden. De Nederlandse
consument heeft geprofiteerd van prijsverlagingen, het food retail
landschap is opnieuw gedefinieerd en veel food bedrijven hebben een
efficiency slag moeten doorvoeren,' aldus Schat.

Toename superstores

De trend naar minder, maar grotere
supermarkten gaat verder. Het Nederlandse supermarktlandschap telt
in het jaar 2015 naar schatting 250 - 300 superstores.
'Superstores, met een oppervlakte van meer dan 2000 m2 , zullen
hun assortiment flink uitbreiden met onder andere non-food,' aldus
senior relationship banker Kees Verbeek van Rabobank. Als
supermarkten optimaal willen profiteren van de belangrijke
aanjagers voor groei (gemak, gezond, genieten en goed gedrag), dan
moet het klassieke businessmodel van de supermarkt worden
omgegooid. Marcel van Aalst, directeur onderzoek bij het EFMI:
'Supermarkten moeten meer denken in 'oplossingen' dan in
'producten".

Opkomst nieuw luxesegment

Dat denken in oplossingen gaan we de
komende jaren terugzien in een nieuw luxesegment dat geleidelijk
gaat ontstaan. Het is volgens de onderzoekers alleen de vraag of
dat segment straks wordt gedomineerd door een bekende
supermarktorganisatie, kleinere gemaks- en maaltijdwinkels,
aanbieders uit de foodservicemarkt of een combinatie daarvan. Van
Aalst: 'Zeker is dat de grenzen tussen de foodkanalen de komende
jaren verder vervagen'.

Uitbreiding assortiment

Buiten de komst van een nieuw luxesegment
zullen de assortimenten van de huidige supermarkten worden
uitgebreid. Assortimentsverbreding met nog meer gemaksproducten en
een groter koelversassortiment, maar ook meer non-food. 'De
vroegere randassortimenten gaan tot het kernassortiment behoren.
Vooral luxeproducten worden voor een groter publiek toegankelijk',
zo verklaart Verbeek.

Handel en industrie

De veranderende verkoopconcepten hebben
ook gevolgen voor de rest van de keten. Verbeek: 'Grote retailers
zullen hun formule als een merk gaan managen en in samenwerking met
hun kernleveranciers unieke producten en recepturen claimen'.
A-merken krijgen kansen in het koelversassortiment, waar nu bijna
alleen nog private labels actief zijn. Volgens de onderzoekers gaan
zowel supermarkten als fabrikanten beseffen dat zij moeten
samenwerken bij het creëren van relevante waarde (oplossingen)
voor de consument die gemak, gezondheid, genieten en goed gedrag
steeds hoger op zijn verlanglijstje zet. Van Aalst: 'Want zonder
nieuwe waardecreatie gaat de markt niet groeien'.

bron:Rabobank Nederland