In een uitzending van het
televisieprogramma Zembla (zondagavond 10 juni) over het beleid van
vier grote banken, worden ook vraagtekens geplaatst bij het
beleggingsbeleid van KWF Kankerbestrijding.

Zembla meldt onder andere dat de vier
beleggingsfondsen waarin KWF Kankerbestrijding aandelen heeft,
investeren in bedrijven bij wiens activiteiten op ethische gronden
vraagtekens gezet kunnen worden. Zij zouden onder andere betrokken
zijn bij de productie van landmijnen en clusterbommen.

Tevens bleek bij recente controle van KWF
Kankerbestrijding dat er een klein percentage (0,21 %) van haar
belegde gelden geïnvesteerd was in de tabaksindustrie. Dit
vertegenwoordigde een waarde van . 304.304,--, op een totale som
van . 144 miljoen.

Hoe gering ook, beleggen in tabak is in
strijd met het beleid van KWF Kankerbestrijding. Er is immers een
directe relatie tussen roken en kanker. We gaan hier dan ook direct
een einde aan maken. We beraden ons op maatregelen om te voorkomen
dat dit opnieuw gebeurt.

De in de Zembla-uitzending naar voren
gebrachte informatie is voor KWF Kankerbestrijding aanleiding haar
beleggingsbeleid opnieuw tegen het licht te houden en indien nodig
maatregelen te nemen. Tevens heeft KWF Kankerbestrijding er
behoefte aan haar beleggingsbeleid toe te lichten. Dat doet zij in
bijgaande fact sheet.

bron:KWF