(Persbericht) Aan een kennis die uit Schagen komt, hoorde ik ooit de uitdrukking ´voor Jaffa liggen‘˜ ontsnappen. Omdat deze kennis uit Schagen komt en omdat ik zelf in een provincie geboren ben waar mensen frasen hanteren als ... (lees verder op www.l1nda.nl/wordpress/?p=67)