In 2006 zijn er bijna 200 duizend
asielverzoeken ingediend in de landen van de Europese Unie. Dat is
het laagste aantal sinds 20 jaar. Nederland is een van de weinige
Europese landen waar het aantal verzoeken in 2006 hoger lag dan een
jaar eerder. Dat blijkt uit een studie van het CBS.

Hoogste aantal in Frankrijk

Het aantal asielverzoeken is in 2006 in
bijna alle EU-landen afgenomen ten opzichte van het voorgaande
jaar, in totaal met 17 procent. In Frankrijk was de daling het
grootst Desondanks was het aantal aanvragen in Frankrijk voor het
derde achtereenvolgende jaar het hoogst van alle EU-landen.

In 2002 en 2003 werden de meeste
asielverzoeken ingediend in het Verenigd Koninkrijk, maar sinds
2003 is het aantal aanvragen hier gehalveerd tot minder dan 30
duizend in 2006.

Stijgingen in Zweden en Nederland

Toch waren er ook landen waar het aantal
aanvragen juist is gestegen. Zo nam het aantal asielverzoeken in
Zweden juist toe tot 24 duizend, 7 duizend meer dan in 2005. Deze
stijging werd vrijwel geheel veroorzaakt door een toenemend aantal
Iraakse aanvragen. De omvangrijke Iraakse gemeenschap in Zweden en
hun sterke sociale netwerk spelen hierbij een rol.

Ook in Nederland steeg het aantal
asielaanvragen, tot 14,5 duizend in 2006. Nederland komt daarmee in
de EU-25 op de vijfde plaats voor wat betreft het aantal
asielverzoeken in 2006. Daarbij moet bedacht worden dat in ons land
ook vervolgaanvragen worden meegeteld. Dit aantal is niet precies
bekend, maar in 2006 waren het er minstens 3,4 duizend.

In Cyprus relatief de meeste
asielverzoeken

Relatief gezien had Cyprus in 2006, het
grootste aantal asielverzoeken; 5,3 per duizend inwoners. Ook in
Malta en Zweden lag het aantal aanvragen met respectievelijk 3,1 en
2,7 per duizend relatief hoog. Nederland ontving bijna 1
asielverzoek op elke duizend inwoners

Meeste asielzoekers in de EU uit Irak

De meeste asielaanvragen in de Europese
Unie kwamen in 2006 van Irakezen (19 duizend), Russen (14 duizend)
en Serviërs en Montenegrijnen (14 duizend). Van de Iraakse
asielzoekers ging bijna de helft naar Zweden. Verder zochten veel
Russen asiel in Polen, terwijl Frankrijk en Duitsland veel
Serviërs opvingen. Naar Nederland kwamen vooral asielzoekers
uit Irak en Somalië.

bron:CBS