Voor 2007 begroten de waterschappen 2,1
miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,3 procent meer
dan in 2006 en de laagste toename sinds 1999. Dat blijkt uit
vergelijkingen van het CBS. In 2007 onttrekken de waterschappen per
saldo 73 miljoen euro uit de reserves. Dit is drie keer zoveel als
een jaar eerder. Hierdoor hoeven de waterschappen minder
waterschapsbelasting te heffen.

De waterschappen leggen twee typen heffing
op voor het bekostigen van hun uitgaven: de waterschapsomslagen en
de verontreinigingsheffing.

Omslagen minst gestegen

De omslagheffingen zijn bedoeld om de
kosten te dekken die waterschappen maken om ons land te beschermen
tegen wateroverlast. In 2007 komt de totale opbrengst van deze
heffingen uit op 0,8 miljard euro, een stijging van 1,8 procent ten
opzichte van 2006.

De omslagen voor ingezetenen en eigenaren
van gebouwen stijgen in 2007 met 2,7 procent. De opbrengst van de
heffing ongebouwd, voor bezitters van grond, is met 1,8 procent
gedaald. Deze verschuiving in de lastenverdeling is in lijn met de
ontwikkeling van de afgelopen tien jaar.

Verontreinigingsheffing

In tegenstelling tot de laatste drie
jaren, komt de stijging van de waterschapsheffing in 2007 voor het
grootste deel uit de verontreinigingsheffingen. Met deze
opbrengsten worden de uitgaven voor het instandhouden en verbeteren
van de kwaliteit van het oppervlaktewater bekostigd. Huishoudens en
bedrijven betalen de verontreinigingsheffing op basis van het
aantal vervuilingseenheden dat zij lozen.

De opbrengst van de
verontreinigingsheffing is met 2,7 procent gestegen tot bijna 1,3
miljard euro. Voor huishoudens bedraagt deze stijging 4 procent ten
opzichte van 2006. Dit is het gevolg van een verhoging van de
tarieven en de groei van het aantal huishoudens dat de heffing
betaalt.

Opbrengst verontreinigingsheffing
bedrijven gedaald

De verontreinigingsheffing voor bedrijven
laat in 2007 juist een lichte daling zien (0,6 procent). In de
afgelopen tien jaar zijn bedrijven een steeds kleiner deel van de
verontreinigingsheffing gaan betalen. In 1997 was het aandeel van
bedrijven in de verontreinigingsheffing nog 34 procent, in 2007 is
dit nog maar 28 procent. Dit komt doordat bedrijven door betere
voorzieningen steeds minder vervuild afvalwater lozen. Hierdoor
verhalen de waterschappen minder op de bedrijven.

bron:CBS