De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in de periode maart-mei 2007 gemiddeld 347 duizend
personen. Dit is 7 duizend minder dan in de periode februari-april.
Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de periode maart-mei 2007 was 4,7
procent van de beroepsbevolking werkloos. Een werkloosheid van
minder dan 5 procent is in de afgelopen vier jaar niet meer
voorgekomen.

Werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen
sterk gedaald

In de periode maart-mei 2007 kwam de niet
voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid uit op 353 duizend
personen, 77 duizend lager dan een jaar eerder. De werkloosheid is
hiermee in een jaar tijd met bijna een vijfde gedaald.

Ruim de helft van de afname kwam voor
rekening van de mannen. De werkloosheid onder mannen daalde met 43
duizend tot 161 duizend en kwam daarmee uit op 3,8 procent van de
beroepsbevolking.

Bij de vrouwen was de afname met 36
duizend personen ook groot. Het aantal daalde tot 191 duizend
werklozen. In de periode maart-mei 2007 was 5,8 procent van de
vrouwelijke beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid bij 25-44-jarige mannen onder
3 procent

Het laagste werkloosheidspercentage komt
voor rekening van de 25-44-jarige mannen. In deze groep was 2,8
procent van de beroepsbevolking werkloos. Hiermee is het percentage
vrijwel terug op het niveau van maart-mei 2002. Het ligt nog wel
ruim boven het laagste punt van medio 2001, toen 1,4 procent van de
mannelijke beroepsbevolking van 25-44 jaar werkloos was.

bron:CBS