Plaats een icon op Hyves, Facebook en Twitter voor meer veiligheid

Erben Wennemars, Floortje Dessing en Ali B zetten zich in voor meer veiligheid op straat! Via www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat roepen zij iedereen op om een icoon plaatsen op hun profiel op Hyves, Facebook en Twitter. Met het icoon laten mensen zien dat zij ingrijpen als ze getuige zijn van agressie op straat.

In 2009 was 65 procent van de werknemers met een publieke taak zoals ambulancepersoneel, conducteurs, politieagenten en medewerkers van gemeentelijke diensten slachtoffer van ongewenst gedrag zoals agressie, beledigingen, bedreigingen en intimidatie. Soms mondde dit zelfs uit in lichamelijk geweld. Om het aantal voorvallen van agressie en geweld onder mensen met een publieke taak terug te dringen voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de publiekscampagne ´Meer veiligheid op straat‘˜.

Ik grijp in bij agressie op straat
In een online campagne maken Ali B, Erben Wennemars en Floortje Dessing een statement. Zij grijpen in bij agressie op straat en roepen heel Nederland op dit ook te doen. Wie de campagne steunt en ook ingrijpt bij agressie kan dit aan vrienden laten zien op Hyves (ikgrijpin.nederlandveilig.nl/hyves/?from=nlveilig), Facebook (ikgrijpin.nederlandveilig.nl/facebook/?from=nlveilig) of Twitter (ikgrijpin.nederlandveilig.nl/twitter/?from=nlveilig). Zo maken uiteindelijk zoveel mogelijk Nederlanders het statement dat ze ingrijpen. En hoe meer mensen ingrijpen bij agressie, hoe meer veiligheid op straat.

Getuige van agressie? Kom direct in actie
Meer veiligheid op straat is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van de burger. De overheid treedt op tegen agressief gedrag op straat en tegen medewerkers met een publieke taak door de schade te verhalen op de dader, de pakkans te vergroten en strenger te straffen. Als burger kun je de overheid helpen bij het creëren van meer veiligheid op straat door in te grijpen. Je krijgt hiervoor vier tips (www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat/tips/):

* vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan;
* bel 1-1-2;
* blijf bij het slachtoffer;
* maak foto‘˜s voor de politie en meld je als getuige.

Bij de afweging om in te grijpen, moeten mensen altijd hun eigen veiligheid voorop stellen.

Campagne ´Meer veiligheid op straat‘˜
De online campagne met de BN‘˜ers is onderdeel van de campagne ´Meer veiligheid op straat‘˜ die onder andere op televisie en radio is gevoerd. Op www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat/campagne staat meer informatie over de campagne. Om aandacht voor de campagne met het icoon te genereren worden banners ingezet.

----------------------------------------
Noot voor redacties

Meer informatie over de inhoud van dit persbericht is te vinden op www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat.

U mag de teksten en beelden gebruiken onder voorwaarde van vermelding: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ´Meer veiligheid op straat‘˜ www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dienst Publiek en Communicatie
Renske van Hartevelt ([email protected])