De protestkoeien die sinds zondagochtend opriepen tot een stem tegen de EU grondwet, trekken hun bodywarmers met protestopdruk weer uit. De Partij voor de Dieren heeft hiertoe besloten omdat het aangekondigde warme weer het onaangenaam zou kunnen maken voor de dieren om met dekjes om te lopen.

Daarmee eindigt het protestpoldermodel woensdag 25 mei, wanneer de koeien voor het laatst met hun protestdekjes de stal van boer Vrolijk in Oosthuizen zullen verlaten. Diverse internationale persbureaus hebben aangekondigd opnamen te maken van dit oer-Hollandse protest tegen de Europese grondwet. Het koeienprotest loopt over in een postercampagne van de PvdD die op dit moment gevoerd wordt op 700 NS stations, mogelijk gemaakt door de referendumcommissie.

Een kudde van 25 protestkoeien (à©à©n voor elke Europese lidstaat) houdt morgen in het Noord-Hollandse Oosthuizen de laatste weiland-demonstratie tegen de Europese grondwet. Door middel van speciale dekjes spreken de koeien een hartgrondig BOE uit over deze dieronvriendelijke grondwet.

Dieren komen er in de Europese grondwet wel heel bekaaid vanaf. Zo is voor het landbouwbeleid à¢het belangrijkste EU-onderwerp- in de artikelen III-227 en III-228 expliciet het zeer dieronvriendelijk uitgangspunt geformuleerd dat alleen productieverhoging de doelstelling van beleid mag zijn. Andere uitgangspunten zoals dierenwelzijn en milieu zijn daarmee uitgesloten. Bovendien gaan wrede tradities als stierenvechten, foie gras en het vangen en schieten van trekvogels grondwettelijke bescherming genieten wanneer deze grondwet wordt aangenomen.

De biologische melkkoeien van de Familie Vrolijk, die het heel wat beter getroffen hebben dan hun soortgenootjes in de bio-industrie en de stierenvechtarena's, sluiten woensdag hun unieke protest af met een krachtig BOE! horen tegen de Europese grondwet. Partij voor de Dieren-voorzitter Marianne Thieme opent om 8.30 uur de stal van de protestkoeien, waarna hun boodschap als wereldprimeur in het Hollandse landschap wordt uitgedragen. Tijdens deze aktie demonstreren mensen en dieren gezamenlijk tegen de dieronvriendelijke Europese grondwet die zoals het er nu uitziet in de polls geen steun vindt bij de Nederlandse bevolking.

De vele reacties geven nu al aan dat veel kiezers het onaanvaardbaar vinden dat de belangen van dieren in deze grondwet volstrekt ondergeschikt worden gemaakt aan economische motieven en menselijke tradities. Alles wijst erop dat een grote groep kiezers de grondwet omwille van de uiterst kwetsbare positie van dieren met kracht zal afwijzen.

bron:Partij voor Dieren

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular