De laatste Nederlanders van SFIR-5 hebben zondag (3 april) Irak
verlaten. Om 15.30 uur plaatselijke tijd trokken 23 voertuigen en 46
militairen bij Safwan Koeweit binnen. Op dat zelfde moment passeerden
ook de laatste drie helikopters twee Apaches en à©à©n Cougar vliegend de
grens.

Het konvooi bestond uit militairen van het contingentscommando en de
staf van de Battle Group, inclusief haar commandant luitenant-kolonel
Frits van Dooren. Zij komen zaterdag 9 april aan op de vliegbasis
Eindhoven, waar Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal
Marcel Urlings hen zal verwelkomen.

Het redeploymentondersteuningsdetachement, dat zorg draagt voor de
terugkeer van al het materieel van de gehele uitzending, zal tot begin
mei nog actief zijn van uit Koeweit.

Bron: Ministerie van Defensie