Dinsdag heeft de rechtbank te Maastricht
uitspraak gedaan in het proces dat het openbaar ministerie heeft
aangespannen tegen een vijftal personen die zij verdenkt van
grootscheepse ladingdiefstal en heling evenals een drietal personen
die zijdelings hierbij betrokken zouden zijn.

De vijf hoofdverdachten zijn door de
rechtbank allen veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele
organisatie. Daarnaast zijn de drie verdachten die volgens de
rechtbank de diefstallen hebben gepleegd hiervoor veroordeeld, is
één verdachte veroordeeld voor de heling van
vrachtwagens en ladingen en één verdachte voor
medeplichtigheid bij deze feiten.

De door de rechtbank opgelegde straffen
variëren van 8 jaar voor de leider van de criminele
organisatie tot 2 jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor de
medeplichtige. Het verschil in strafmaat is het gevolg van meerdere
per verdachte afwijkende omstandigheden zoals de verschillende
rollen die de diverse personen hebben bekleed, het verschil in tijd
gedurende welke men bij de criminele organisatie betrokken is
geweest, het aantal strafbare feiten dat men heeft gepleegd en het
al dan niet hebben van een criminele voorgeschiedenis.

Georganiseerde misdaad is in de ogen van
de rechtbank een van de schadelijkste vormen van criminaliteit.
Deze wordt doorgaans niet gepleegd door mensen die geen enkele
andere optie meer menen te hebben of door mensen die onder invloed
van een hevige emotie voor korte tijd de grenzen niet meer zien.
Zij wordt juist gepleegd door mensen die een koele berekening en/of
inschatting hebben gemaakt van de risico’s en de opbrengsten
en tot de conclusie zijn gekomen dat misdaad loont.

Om te voorkomen dat die inschatting in de
toekomst weer op dezelfde manier zal uitvallen is een straf die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat op zijn plaats. De rechtbank
heeft gemeend met de door haar opgelegde straffen aan die noodzaak
tegemoet gekomen te zijn.

Naast de hoofdverdachten stonden ook drie
personen terecht die niet rechtstreeks, of slechts zeer indirect,
bij deze diefstallen waren betrokken maar daar wel van hebben
geprofiteerd. Aan hen zijn taakstraffen opgelegd van 100 en 20 uur
terwijl één verdachte is vrijgesproken.

Bron: Rechtbank Maastricht