De gemiddelde huurverhoging komt in 2005 lager uit dan de voorgaande
jaren. Dit schrijft minister Dekker in een brief aan gemeenten en
corporaties. Was de gemiddelde huurverhoging in 2004 nog 2,9 procent,
komend jaar wordt een gemiddelde verwacht van 1,8 procent. Voor
corporaties ligt dit nog lager, zij mogen hun huur gemiddeld met 1,6
procent verhogen. De maximale huurverhoging die verhuurders in 2005
mogen vragen is 2,7 procent. 

 
De maximale huurprijsgrens voor woningen waarvoor huursubsidie kan
worden ontvangen is 604,72 euro. Voor woningen met een huurprijs
daarboven bepalen verhuurders zelf de huurstijging. Huurders ontvangen
uiterlijk 30 april 2005 van hun verhuurder een brief met daarin de
voorgestelde huurverhoging.   
 
Nieuw huurbeleid   
De lage huurstijging in 2005 is een eerste stap op weg naar het nieuwe
huurbeleid. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe huurbeleid,
waarover vorige week in de Tweede Kamer is gesproken, gaan pas op 1
juli 2006 in. Met het nieuwe huurbeleid wil de minister ervoor zorgen
dat woningzoekenden makkelijker aan een woning komen. Zij wil het
aanbod van woningen vergroten en een betere prijs-kwaliteitverhouding
van huurwoningen realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat op
termijn de huur van meer woningen wordt vrijgelaten.   

Bron: Ministerie van VROM