Het Lagekostenbedrijf let ook op de kleintjes. Het bedrijf
experimenteert momenteel om, zonder waterpompen, op een eenvoudige
manier regenwater te verstrekken aan de koeien.
Het regenwater wordt via de afvoer vanaf het dak naar een voorraadtank
geleid. Dit is een oude (gier)tank op een verhoging. Onder aan de tank
is een slang gemaakt, die naar een waterbak met vlotter in de stal
loopt. Omdat de tank hoger staat dan de waterbak, stroomt de waterbak
vanzelf vol. Als de tank vol is stroomt het water boven uit de tank weg
naar een normale regenwaterafvoer. Deze methodiek is KKM getoetst.
Interessant aspecten hierbij zijn:

* De kwaliteit van het regenwater

* Hoe verstoppingen voorkomen

* Wat zijn de kosten en hoeveel arbeid is nodig voor dit systeem

Bron: Praktijkonderzoek Veehouderij