Huishoudens hebben in januari van dit jaar
0,6 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in januari
2006. Aan goederen gaven ze 0,6 procent minder uit. Dat komt
doordat huishoudens door het zachte weer minder gas hebben
verbruikt. De bestedingen aan diensten zijn met 1,8 procent
toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer besteed aan voeding en duurzame
goederen

Huishoudens hebben in januari 1,4 procent
meer besteed aan voedings- en genotmiddelen dan een jaar eerder. De
bestedingen aan duurzame goederen waren 3,8 procent hoger.
Huishoudens gaven vooral meer uit aan kleding en huishoudelijke
apparaten. De bestedingen aan duurzame goederen groeiden echter wel
minder hard dan in voorgaande maanden.

Kwart minder gas verbruikt

Door het zachte weer in januari hebben
huishoudens ruim een kwart minder gas verbruikt dan in januari
2006. Hierdoor waren de bestedingen aan overige goederen 8,1
procent lager. Tot de overige goederen behoren naast gas ook onder
meer boeken, planten, cosmetica en motorbrandstoffen. Overigens
zien consumenten het lage gasverbruik in januari niet direct terug
in hun portemonnee, maar pas bij de eindafrekening.

bron:CBS