Nieuwe personenauto's met een aardgas- of
LPG-installatie die al in de fabriek in de auto is
geïnstalleerd, krijgen een zuiniger energielabel. Als gevolg
hiervan gaat voor deze auto's ook een lagere aankoopbelasting
(BPM) gelden. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van
minister Van der Hoeven (EZ), mede namens minister Cramer
(VROM).

Energielabel

Alle modellen nieuwe personenauto's die
in Nederland te koop worden aangeboden, hebben een energielabel.
Hierop staat met een letter (A t/m G) aangegeven hoe zuinig een
auto is ten opzichte van vergelijkbare auto's.

Bij auto's met aardgas of LPG als
brandstof wordt het energielabel nu gebaseerd op de CO2-uitstoot
van de auto met benzine als brandstof.

Uit metingen blijkt dat de CO2-uitstoot
van aardgasauto's ongeveer 20% lager is dan van vergelijkbare
benzineauto's en van LPG-auto's ongeveer 10%. Dit komt nu ook tot
uitdrukking in het toegewezen energielabel.

Hierdoor wordt ook de aankoopbelasting
(BPM) voor deze auto's lager.

Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan
de Raad van State gestuurd.

Bron:EZ