Wetenschappers hebben aangetoond dat het
verlagen van de alcoholaccijns door de Finse overheid in 2004 heeft
geleid tot dramatische gevolgen. Direct nadat de accijns met 33%
was verlaagd nam het aantal acute alcoholdoden (hartfalen,
ongelukken, geweld) met gemiddeld bijna 8 per week toe. Uit
onderzoek bleek dat deze dramatische toename uitsluitend was toe te
schrijven aan de relatief grote prijsverlaging van alcohol.

Accijnsverlaging: noodmaatregel van Finse
overheid als gevolg van vrijhandelsbeleid Europese Unie Op 1 maart
2004 werden de Finse accijnstarieven op alcohol verlaagd omdat
Finland als lid van de EU was gedwongen de beperkingen op te heffen
voor de invoer van alcohol. Daarmee werd het voor reizigers
gemakkelijker om goedkope alcohol uit andere EU-landen in te
voeren. Ook de toetreding van Estland (dat op 2 uur varen van
Finland ligt) tot de EU op 1 januari 2004 speelde een rol. In
Estland is alcohol veel goedkoper dan in Finland. De Finse overheid
besloot tot verlaging van de alcoholaccijns om zwarte handel en het
verlies aan accijnsinkomsten te voorkomen. De accijnsverlaging had
als gevolg dat de geregistreerde consumptie van alcohol in Finland
steeg met 10% van 9.4 liter tot 10.3 liter (per hoofd van de
bevolking). De accijns werd op sterke drank met 44% verlaagd, op
bier met 32% en op wijn met 10%. Gemiddeld was de accijnsverlaging
33% en ging de prijs van alcohol in de winkel met 22% omlaag.

Dramatische gevolgen van
accijnsverlaging

In Finland worden acute sterfgevallen
verplicht onderzocht, ook op de hoeveelheid alcohol in het bloed.
Dat stelde wetenschappers in staat om zorgvuldig te onderzoeken
welke invloed de sterke accijnsverlaging had op het aantal acute
alcoholdoden. Dat verband was nog nooit eerder onderzocht. De
bevindingen waren opmerkelijk: direct na 1 maart 2004 nam het
aantal acute alcoholdoden met gemiddeld 17% (bijna 8 doden per
week) toe. Het bleek bovendien geen kortstondige toename. Jaarlijks
gaat het in Finland om ongeveer 2500 acute sterfgevallen waarbij
alcoholgebruik een rol speelt. De toename kan uitsluitend worden
toegeschreven aan de lagere prijs vanwege de accijnsverlaging.

Alcoholaccijns gaat in Finland mogelijk
weer omhoog

Gezien de gevolgen van de accijnsverlaging
overweegt de Finse overheid de accijns op alcohol opnieuw te
verhogen. De onderzoekers geven aan dat opnieuw is aangetoond dat
accijnsverhoging de meest kosteneffectieve maatregel is om het
alcoholgebruik en daarmee de gezondheidsschade terug te dringen. De
onderzoekers wijzen er op dat een hoge accijns op alcohol op den
duur alleen te handhaven is als buurlanden daar eveneens voor
kiezen.

bron:STAP