De concurrentiepositie van Nederland wordt sterk verbeterd. De belasting op winst wordt gemoderniseerd. Belangrijkste doel van deze modernisering is om meer bedrijven in Nederland te houden en om meer bedrijvigheid aan te trekken. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wijn van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de nota Werken aan Winst.

Belangrijkste elementen in de nota zijn:  
- In de inkomstenbelasting krijgen ondernemers een MKB-winstvrijstelling van ten minste 5%. 
- In de vennootschapsbelasting gaat het tarief over de eerste 41.000 euro winst naar 20% (nu 27% over de eerste 22.689 euro). Een tarief van 20% is tevens het minimumtarief dat Nederland voor ogen staat in de Europese Unie. 
- Het algemene tarief in de vennootschapsbelasting gaat van 31,5% nu naar 26,9%. 
- Overwogen wordt een apart tarief van circa 10% in te voeren voor winst op in concernverband betaalde rente. 
- De kapitaalsbelasting, een heffing van 0,55% op uit te brengen aandelenkapitaal, wordt afgeschaft. 
 
Na de behandeling van de nota in de Tweede Kamer zal het wetgevingsproces in gang worden gezet. Het is de bedoeling dat de aanpassingen op 1 januari 2007 van kracht worden.  
 
De financiering van de maatregelen ziet er als volgt uit: 
                                        
1. MKB-winstvrijstelling 
   jaar 1  jaar 5  Structureel            
   -500    -500    -500 
2. Verlaging MKB-tarief naar 20%, verlenging schijf van  
   E 22.689 tot E 41.000 
   jaar 1  jaar 5  Structureel 
   -335    -335    -335 
3. Verlaging normaal tarief naar 26,9 % (eerste jaar 27,4%)      
   jaar 1  jaar 5  Structureel                                      -   1105    -1330   -1335 
Totaal tariefmaatregelen 
   jaar 1  jaar 5  Structureel     
   -1940   -2165   -2170 
                         
4. Afschaffing kapitaalsbelasting 
   jaar 1  jaar 5  Structureel        
   -200    -200    -200 
5. Optionele groepsrentebox       
   jaar 1  jaar 5  Structureel       
   -655    -485    -475 
6. Toestaan verliesverrekening over de grens     
   jaar 1  jaar 5  Structureel 
   -100    -80     -50 
7. Aanpassing verliesverrekening (carry back en forward)         
   jaar 1  jaar 5  Structureel 
   1000    705     560 
8. Afschrijving onroerende zaken tot werkelijke waarde      
   jaar 1  jaar 5  Structureel                                    
   1215    1480    1710 
9. Aanpassing egalisatiereserve levensverzekeraars       
   jaar 1  jaar 5  Structureel 
   240     95      60 
10. Symmetrische deelnemingsvrijstelling         
   jaar 1  jaar 5  Structureel 
   320     360     360 
11. Evenwichtige gemengde kostenaftrek  
   jaar 1  jaar 5  Structureel  
   120     145     165 
Totaal overige maatregelen       
   jaar 1  jaar 5  Structureel 
   1940    2020    2130 
                         
Totaal pakket 
   jaar 1  jaar 5  Structureel                      
   0       -145    -40 
 
Een min voor de bedragen betekent een derving van belastingopbrengst. 

bron:RVD