Mensen die in het buitenland wonen met een Nederlandse uitkering of pensioen, hoeven minder zorgbijdrage te betalen.  Minister Hoogervorst gaat binnen enkele weken de bijdrage aanpassen aan de aanspraken op zorg van het land waar de betrokkenen wonen. Dit heeft de minister gisteren toegezegd in het tv-programma NOVA. Het ministerie van VWS zal per woonland een nieuw bedrag voor de zorgbijdrage berekenen.

Met deze beslissing komt Hoogervorst tegemoet aan de bezwaren van gepensioneerde Nederlanders die in het buitenland wonen en van Turkse en Marokkaanse remigranten. Zij waren van mening dat het pakket aan gezondheidszorg waar zij in hun woonland recht op hadden, afstak tegen de kwaliteit en omvang van de gezondheidszorg in Nederland, terwijl dezelfde bijdrage moest worden betaald.
Verder zijn er onderhandelingen gaande met Marokko over het bestaande verdrag. Bij wijziging van het verdrag kan het onderdeel Ziekte en Moederschap vervallen, als beide landen dit wensen. Dit betekent dat remigranten geen recht meer hebben op zorg, zoals nu het geval is. Ook streeft het ministerie ernaar dat iedereen die recht heeft op zorgtoeslag, deze ook krijgt.

bron:VWS