Zoals ieder jaar speelt ook dit jaar het LAKS alle fouten in examens die zij binnenkrijgt door naar de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Hoewel de CEVO ook dit jaar weer haar best doet om de fouten zo goed mogelijk af te handelen, is het LAKS dit jaar niet volledig tevreden over de uitvoering.

Het LAKS heeft onder andere dit jaar bij de CEVO aangeklopt voor vraag 1 van het vmbo KB Nederlands examen. In tekst 1 stond iets over het opzwellen van de neus bij liegen. Vervolgens moesten leerlingen aangeven of de stelling dat je neus groeit als je liegt waar was of niet. Volgens het woordenboek betekent zwellen ´tijdelijk groter worden', dus (tijdelijk) groeien. De stelling zou dan kloppen, maar volgens het correctievoorschrift was de stelling niet waar.

Het CEVO is echter niet bereid hierover een erratum uit te brengen, omdat dit ´veel administratieve rompslomp' met zich meebrengt. Het LAKS is van mening dat leerlingen echter absoluut niet gedupeerd mogen worden omdat het toegeven van een fout veel werk zou kosten.

bron:LAKS