Vianen, 5 januari 2005 - Wanneer momenteel bij bedrijven reeds ICT-projecten voor 2005

gepland zijn, dan zijn die projecten bij 44% van de bedrijven gericht op de

LAN-infrastructuur. Dit blijkt uit een onlangs door Triple P en MarketCap gezamenlijk

uitgevoerd grootschalig onderzoek naar geplande projecten en
investeringen in 2005. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen bij
1.032 bedrijven met 50 of meer werknemers, waar in totaal 1.985
ICT-projecten geïnventariseerd en geanalyseerd zijn.  

 
Bij ca. 44% van de bedrijven wordt in 2005 nadrukkelijk aandacht besteed aan de
LAN-infrastructuur. Bij een groot deel van deze bedrijven (13% overall) gaat het om
projecten gericht op de verandering c.q. verbetering van de
LAN-architectuur. Bij overall ca. 12% zal in 2005 sprake zijn van een
implementatie van Microsoft Windows 2003 Server. 

Bert Bouwhuis, Chief Technology Officer van Triple P geeft aan: 'Op zich is het niet zo
vreemd dat er in 2005 een verhoogde aandacht zal zijn voor de LAN-infrastructuur. De
afgelopen jaren is vooral aandacht besteed aan de applicaties van
bedrijven en nu is de infrastructuur weer aan de beurt. Er is bij veel
bedrijven toch een soort van achterstallig onderhoud ontstaan met
betrekking tot de LAN-infrastructuur. Uiteraard heeft men de afgelopen
jaren wel regelmatig routers en switches vervangen of ge-upgrade. De
LAN-archtectuur is echter vaak niet regelmatig onder de loep genomen.
Nu bedrijven voor investeringen zoals een SAN of VoIP-toepassingen
staan, ontstaat de behoefte aan een audit en een nadere analyse van de
LAN-architectuur en LAN-infrastructuur'.   

Volgens Alfred den Besten, Managing Partner van MarketCap is het bij de
keuze van een leverancier voor projecten op het gebied van de
LAN-infrastructuur uitermate belangrijk om daarbij een specialist in de
arm te nemen. 'Het uitvoeren van een audit, het bepalen van een goede
werkbare LAN-architectuur en het ondersteunen bij de implementatie van
een (nieuwe) LAN-infrastructuur is een vak voor experts. Eindgebruikers
doen er dan ook verstandig aan hiervoor niet zo maar de huidige
huisleveranciers te benaderen'. 
 
In 2005 zullen tevens veel VoIP-projecten opgestart worden, momenteel
geeft ruim 16% van de bedrijven aan al plannen voor VoIP-projecten
gedefinieerd te hebben. Met name binnen de 'bouwsector' en de sector
'education' zullen in 2005 een groot aantal VoIP-projecten gestart
worden. Investeringen in VoIP-toepassingen hebben volgens Bert Bouwhuis
van Triple P impact op de mate van investeren in het Local Area
Network. 'Je kunt er vanuit gaan dat de implementatie van een
VoIP-toepassing vaak effect zal hebben op het LAN. Zo kan de
performance van het LAN negatief beïnvloed worden door
VoIP-toepassingen. Het is dan ook aan te raden om bij plannen voor VoIP
of IP Telephony het LAN nader te analyseren. Indien mogelijk zou men
voorafgaande aan de VoIP-implementatie een LAN-audit moeten uitvoeren.
Een dergelijk audit kan er voor zorgen dat het LAN voorbereid kan
worden op de VoIP-toepassing'.     
 
LAN-architectuur & Windows 2003 Server  
Overall 13% van de bedrijven geeft aan in 2005 de gaan investeren in
LAN-architectuur. Er is echter wel sprake van duidelijke verschillen
per branche. Sectoren die aangemerkt mogen worden met het label 'een
hogere mate van investeringsbereid' zijn handel, overheid, onderwijs en
transport. Naar werknemerklasse bezien zijn vooral bedrijven met 300
tot 500 werknemers in 2005 gericht op het verbeteren van de
LAN-infrastructuur en de LAN-architectuur.   
Een niet onaanzienlijk deel van de onderzochte bedrijven (ca. 12%) zal in 2005 gaan
investeren in de implementatie van Microsoft Windows 2003 Server.
Vooral binnen de sectoren 'ICT & utilities' en 'Finance' zal
verhoogde aandacht zijn voor Windows 2003 Server. De bouwsector en de
sector onderwijs zullen met betrekking tot implementaties van Windows
2003 Server in 2005 het minst actief zijn.

Bron: TRIPLE-P