Persbericht 15 april 2010

Burgemeester Daandels van Deurne verrichtte de openingshandeling

Burgemeester Daandels van Deurne heeft DeurneWiki.nl zondag 11 april j.l. officieel van start doen gaan. Voor zover bekend is DeurneWiki de eerste in zijn soort in Nederland en het platform voor alle Deurnenaren om digitaal en open hun eigen geschiedenis te kunnen vinden, te schrijven, gebruiken en te bewerken. De komende jaren moet DeurneWiki.nl zich gaan ontwikkelen tot een plek waar de Deurnese geschiedenis voor iedereen en overal ter wereld beschikbaar is. Open, gratis toegankelijk en vrij te gebruiken en aan te passen. De (ex) Deurnenaren maken samen een open geschiedenisboek.

Het gaat om digitaal historisch materiaal mbt Deurne en haar kerkdorpen Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden, vaak teksten, foto‘˜s, video‘˜s, oude kaarten, etc. uit de archieven van heemkundekring H.N. Ouwerling. DeurneWiki.nl wil echter ook graag het verzamelpunt zijn voor alle historische informatie die nog in de archieven van verenigingen, bedrijven en andere instanties beschikbaar is. Buiten deze informatie willen we ook graag de persoonlijke ervaringen van onze ouderen in DeurneWiki optekenen voordat deze kennis verloren gaat.

DeurneWiki.nl is primair van, voor en door de Deurnenaar. Het versterkt het historisch besef en vergroot de kwaliteit van de geschiedschrijving doordat Deurnenaren hun kennis delen. Iedereen kan via DeurneWiki zijn kennis en onderzoeksresultaten inzetten door zelf of samen met anderen de Deurnese historie te beschrijvingen dan wel bestaand open materiaal verder uit te werken of aan te vullen. Iedereen kan erbij en zo kan, volgens het wiki-principe, DeurneWiki worden aangevuld, verbeterd en gewaardeerd.

DeurneWiki gaat nu een beslissende fase in; een periode waarin DeurneWiki.nl met de leden van heemkundekring H.N. Ouwerling en alle Deurnenaren zich verder moet ontwikkelen. Op dit moment zijn al ruim 1400 historische artikelen beschreven en kosteloos online beschikbaar via DeurneWiki.

Maar de ambitie is dat DeurneWiki in de toekomst alle facetten van de Deurnese geschiedenis digitaal kan aanbieden en ontsluiten zodat het voor iedereen beschikbaar en direct bruikbaar zal zijn.

Om dit mogelijk te maken is de blijvende inzet en samenwerking tussen heemkundekring H.N. Ouwerling, verenigingen, instanties en de individuele Deurnenaar nodig om bestaand historisch materiaal te ontsluiten en vindbaar te maken en DeurneWiki met de benodigde instrumenten verder door te ontwikkelen. We staan pas aan het begin.
DeurneWiki is een initiatief van heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne.
EINDE Persbericht

Over heemkundekring H.N. Ouwerling
Heemkundekring H.N. Ouwerling heeft als statutaire doelstelling:

Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek; het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu; het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen; het vastleggen van gegevens van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

Door de vele experts die intern à©n extern aan Heemkundekring H.N. Ouwerling verbonden zijn, vormt de heemkundekring het belangrijkste kenniscentrum voor de Deurnese historie op velerlei vlakken, zoals de diversiteit van de werkgroepen ook al aangeeft. Ook zijn er kennisgebieden die niet door werkgroepen gedekt worden, zoals de toponymische (plaatsnaamkundige) en historisch-geografische ontwikkelingen van de gemeente Deurne. De onderzoekers van deze facetten staan evenwel in nauw contact met de Heemkundekring.

Noot voor de redactie:
Meer informatie over DeurneWiki en/of heemkundekring H.N. Ouwerling kunt u vinden op www.deurnewiki.nl of op de website, www.heem-deds.nl .

In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met:

Theo Vosmeer
Contactpersoon DeurneWiki
Tel : 06- 24236545
Email: [email protected]