(Persbericht) Met de lancering van de website www.tuinbouw.biz zijn alle toeleveranciers aan de tuinbouw in kaart gebracht. Voor tuinders is het nu een stuk overzichtelijker met welke bedrijven er zaken gedaan kan worden.

Aan de tuinbouwsector worden diensten en goederen geleverd door een zeer groot aantal toeleveranciers. Op de website www.tuinbouw.biz zijn al deze toeleverende bedrijven bijeengebracht en inzichtelijk gemaakt. Het is voor de tuinder nu een stuk makkelijker om te zien welk aanbod er bestaat en om de verschillende bedrijven onderling te vergelijken. Een voor de tuinder een onmisbaar stuk gereedschap bij zijn bedrijfsvoering.

Noot voor de redactie
(niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ernst Harting
Telefoonnummer: 06 43 43 33 60
Email: [email protected]
Website: www.tuinbouw.biz