E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving  

LBR, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie  

Kenniscentrum lesbisch en homo-emancipatiebeleid  

LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij  

 

Vier organisaties openen een gecombineerde website: www.discriminatie.nl 

 
Op 22 december 2004 hebben vier organisaties, alle vier betrokken bij
het tegengaan van discriminatie, negatieve beeldvorming en
vooroordelen, een gecombineerde website geopend. De website informeert
iedereen die beleidsmatig betrokken is bij het voorkomen en bestrijden
van onderscheid op grond van leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, ras,
afkomst, nationaliteit, godsdienst, levensbeschouwing, handicap,
burgerlijke staat en leefvorm.   
 
De website brengt de vele vormen van discriminatie met elkaar in
verband en geeft een breed beeld van de maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen op dit terrein. De redactie van www.discriminatie.nl is in handen van de gezamenlijke organisaties.  
 
Kijk op discriminatie.nl en speel bijvoorbeeld eens de kennistoets!  

Bron: Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie