Jaarlijks zijn er ongeveer 500.000
incidenten van huiselijk geweld. Professionele hulp van buiten is
vaak nodig om huiselijk geweld te stoppen. Daarom komt het kabinet
met een website en een landelijk telefoonnummer.

Slachtoffers, plegers, familieleden, buren
of familie kunnen voor hulp en advies anoniem bellen naar 0900-
1262626.

Op de website www.steunpunthuiselijkgeweld
krijgen zij uitleg en informatie over hulp bij huiselijk geweld.
Slachtoffers kunnen ook in contact komen met lotgenoten en zoeken
naar hulp in de eigen regio. De ministeries van Justitie, VWS en
BZK financieren de campagne.

Bron:MinJus