De Rechtspraak verzorgt op zaterdag 22 april een landelijke open dag. Alle negentien rechtbanken, vijf gerechtshoven, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Hoge Raad der Nederlanden openen die dag de deuren voor het publiek, onder het motto ‘Vorm je eigen oordeel’.

Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden het gerechtsgebouw in hun regio bezoeken. De gerechten zorgen voor een keur aan activiteiten: er worden zittingen nagespeeld, er zijn lezingen, demonstraties, videopresentaties, en er worden rondleidingen door de gebouwen en de cellencomplexen georganiseerd. Diverse rechters en presidenten zullen het publiek te woord staan.
Er is in Nederland een groeiende belangstelling voor rechtspraak. Grote rechtszaken, veelal strafzaken, kunnen op steeds meer belangstelling van de media rekenen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot vragen bij het publiek en tot een grotere verantwoordingsplicht van de Rechtspraak. Om die redenen organiseren de gerechten – in samenwerking met het Openbaar Ministerie – deze landelijke open dag. Meer informatie is te vinden op www.opendagvanderechtspraak.nl.
Bron: Raad voor de rechtspraak