De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft met ingang van dinsdag 24 mei 20:00 uur. de Turkse Luchtvaartmaatschappij ONUR Air weer toestemming gegeven om vluchten van en naar Nederland te maken. Op 12 mei j.l. werden de landingsrechten van ONUR Air voor de duur van een maand door de Inspectie geschorst. Verschillende ernstige incidenten waren aanleiding voor dit besluit. 

De Inspectie heeft het besluit om de toestemming tot landen weer te verlenen genomen op basis van een actieplan dat de Turkse overheid heeft opgesteld. Dit actieplan van de Turkse overheid bestaat uit maatregelen voor de korte, midden en langere termijn. Alle maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de veiligheidsprestaties van de Turkse Luchtvaartmaatschappij ONUR air. Door de verbetervoorstellen is voor de Inspectie het noodzakelijke vertrouwen hersteld in ONUR Air. 
 
De Turkse overheid heeft inmiddels al een aantal maatregelen ingevoerd. ONUR Air mag bijvoorbeeld geen toestellen van derden inhuren die niet eerst getoetst zijn conform de afspraken die hierover zijn gemaakt binnen de Joint Aviation Authority (JAA), het pan-Europese samenwerkingsverband van luchtvaartdiensten. In het actieplan wordt ook specifiek aandacht besteed aan zaken zoals het toepassen van de juiste 'gewichten-verdeling' door grondafhandelaren etc. Daar de invoering van sommige maatregelen enige tijd zal kosten, zal dit in de praktijk betekenen dat de vluchten geleidelijk kunnen worden hervat. 
 
De afgelopen twee weken heeft intensief en coà¶peratief overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen. Dit overleg was gericht op het bereiken van een spoedige, maar tevens structurele oplossing voor de ontstane problemen rond ONUR Air. Daarbij heeft de organisatie JAA, die o.a. de SAFA-data bank beheert, een belangrijke rol gespeeld.  
 
De landen die het verbod hebben opgesteld, maar ook de JAA, hebben de Turkse overheid aangeboden om daar waar nodig samen te werken met de Turkse overheid.  
 
De betrokken overheden zullen ook de komende weken gemeenschappelijk op de voortgang van de verbeteringen toezien. Daartoe hebben zij onderling afspraken gemaakt om elkaar tijdig en direct te informeren als uit SAFA-inspecties blijkt dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. 
 
bron:IVW