Het terrein van de voormalige Generaal
Winkelmankazerne in Nunspeet en het Munitiecomplex Elspeet worden
dinsdag officieel overgedragen aan de natuur. Staatsbosbeheer neemt
dan het roer over van het ministerie van Defensie.Commandant
Regionaal Militair Commando Noord, kolonel B. Hendriksen, draagt
het voormalige kazerneterrein over namens Defensie.

Veluwe

Alleen een informatiepaneel herinnert dan
nog aan de militaire geschiedenis van dit grondgebied. Wel is er
een kelder in tact gelaten, die als vleermuizenverblijf is
ingericht. Planten en dieren hebben het terrein op de Veluwe al een
tijd heroverd.

De volledige ontmanteling van het totale
kazernecomplex met toebehoren past in het ruimtelijk beleid om zo
veel mogelijk storende menselijke activiteiten uit het hart van de
Veluwe te halen.

Legerplaats Harskamp/ Generaal Winkelman
Kazerne

Precies 67 jaar geleden is de capitulatie
van Nederland getekend door Generaal H.G. Winkelman, naar wie de
kazerne is vernoemd. De naam van generaal Winkelman (1876 –
1952) blijft behouden voor de Koninklijke Landmacht. Legerplaats De
Harskamp krijgt dinsdagmiddag de officiële nieuwe naam
Legerplaats Harskamp/ Generaal Winkelman Kazerne.

Generaal Winkelman was in 1940
opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en na het
vertrek van Koningin en regering naar Engeland ook de hoogste
Nederlandse gezagsdrager. Hij is uitgegroeid tot nationaal symbool
van verzet tegen de Duitse inval en bezetting.

bron:MinDef