De tweede zaterdag van de Landmachtdagen
gaat op 9 juni door. Hierover is vooraf overleg geweest met de
nabestaanden van de zaterdag 2 juni verongelukte sergeant der
eerste klasse Meijers.

Alle oorspronkelijk geplande demonstraties
gaan door, waarbij op gepaste wijze wordt stilgestaan bij het
overlijden van de sergeant.

bron:MinDef