De voorkeur van afnemers voor langdurige relaties met aanbieders van
financiële producten kan een negatieve invloed hebben op de mate van de
concurrentie binnen de financiële sector. Deze voorkeur kan zelfs
leiden tot hogere prijzen.
Overstapkosten naar andere financiële producten kunnen dit beeld 
nog verder versterken. Dit constateert de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) in de Monitor Financiële Sector (MFS) over
2004.   
 
Pieter Kalbfleisch, directeur-generaal van de NMa, over dit resultaat
uit de Monitor: 'De voorkeur voor een langdurige relatie is op zich
niet vreemd, gezien de voordelen ervan, zoals een grotere kans op een
krediet, gemak en zekerheid.' Volgens Kalbfleisch, die kritische
klanten beschouwt als de drijvende kracht achter concurrentie, doen
afnemers er goed aan niet alleen te kijken naar de relatie met de
aanbieder, maar daar ook de prijs van het product bij te betrekken.
'Uiteindelijk zijn zij het die voor concurrentie zorgen door te kiezen
wat zij bij wie voor de scherpste prijs kopen'.   
 
Specifieke aandacht is er in de Monitor  ook voor de handel in
aandelen. De deelmarkten clearing, settlement en registratie typeren
zich door een relatief hoog risico op verminderde concurrentie omdat er
sprake is van een combinatie van dominante marktposities en hoge
toetredingsbarrià¨res zoals overstapkosten, verticale integratie en wet-
en regelgeving. Doordat de mate van concurrentie mogelijk negatief
beïnvloed wordt, kan dit leiden tot relatief hoge kosten van
aandelentransacties voor afnemers. In 2005 gaat de MFS  onder meer
aandacht besteden aan beleggingsfondsen en de advisering van
tussenpersonen voor levensverzekeringen.  
 
De MFS is begin 2003 opgezet met steun van het ministerie van
Financiën. Zij voert economisch onderzoek uit naar de werking van
financiële markten en brengt risico's voor de mededinging in kaart.
Zoals aangekondigd in de eerste uitgave, heeft de MFS het afgelopen
jaar onderzoek gedaan naar de concurrentie op diverse financiële
productmarkten. De NMa geeft met de Monitor geen formele oordelen in
het kader van de handhaving van de Mededingingswet. De bedoeling is om
kennis en inzichten te delen met alle belangstellenden binnen en buiten
de financiële sector. De NMa nodigt belangstellenden uit om te reageren
op de inhoud van de tweede MFS-uitgave.  

Bron: NMA