Woningbouwvereniging Langedijk verlaagt de
huren voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar tot onder de grens
voor de huurtoeslag. De maatregel wordt doorgevoerd om jongeren
meer kans te geven op een betaalbare woning. Huurders onder de 23
jaar kunnen alleen huurtoeslag krijgen als de huur niet hoger is
dan 340 euro. Omdat de meeste jongeren huurtoeslag nodig hebben om
zelfstandig te kunnen gaan wonen, stemt deze Woningbouwvereniging
het huurprijsbeleid daar nu op af.

Van ruim zestig twee- en driekamerwoningen
wordt de huur verlaagd wanneer die kan worden toegewezen aan iemand
jonger dan 23 jaar. De huurverlaging heeft een tijdelijk karakter.
Als de huurder 23 jaar wordt, gaat de normale huurprijs weer
gelden. Vanaf die leeftijd heeft de huurder namelijk ook boven de
huurprijs van 340 euro recht op huurtoeslag.

Woningbouwvereniging Langedijk vindt de
maatregel nodig omdat de positie van jonge starters op de
woningmarkt slecht is. Kopen is zelden een serieuze optie, jongeren
zijn bijna altijd aangewezen op huurwoningen en die zijn schaars.
Daarbij hebben jongeren een forse achterstand op andere
huurwoningzoekenden omdat zij pas op hun achttiende kunnen beginnen
met het opbouwen van inschrijfduur.

bron:AEDES