Vanaf heden is de maximale termijn voor tijdelijke verhuur van woningen en gebouwen verlengd tot vijf jaar. De wijziging van artikel 15 van de Leegstandwet die dit mogelijk maakt is vandaag in werking getreden.

Wanneer nu de sloop of herstructurering van een wijk langer duurt dan voorzien, hoeven de woningen niet meer leeg te staan. Dit is een goede zaak voor de leefbaarheid van wijken. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat de verlenging van de termijn à©à©n van de mogelijkheden is om het tekort aan studentenhuisvesting te verkleinen.

Op basis van de Leegstandwet is tijdelijke verhuur mogelijk van woningen en gebouwen die in afwachting van verkoop, een nieuwe bestemming, sloop of herstructurering leeg staan. Tot nog toe gold hiervoor een maximale termijn van drie jaar.

bron:VROM