De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft
vanochtend de terbeschikkingstelling van een 64-jarige man met een
jaar verlengd. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelde
de man in 1967 tot een terbeschikkingstelling wegens misbruik van
jonge meisjes.

De rechtbank verlengt de tbs omdat bij de
man sprake is van pedofilie en hij nog steeds een
persoonlijkheidsstoornis heeft. Bovendien blijft de kans op
herhaling aanwezig zonder toezicht, controle en een beveiligde
setting. De verlenging geldt voor de duur van een jaar omdat, mede
gelet op de lange duur van de terbeschikkingstelling, er zeer
concrete inspanningen worden verricht om voor de man een
alternatieve verblijfssituatie te bewerkstelligen.

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch