(Persbericht) Computerruimte- en datacenterspecialist Lasent gaat voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het datacenter in het nieuwe gebouw uitvoeren. Het Noord-Hollandse waterschap verhuist in het voorjaar van 2011 van de huidige drie werklocaties naar een nieuw kantoor in Heerhugowaard. Duurzaamheid en energiebesparing zijn herkenbaar voor het nieuwe onderkomen van het hoogheemraadschap. Dat zijn ook de kernkwaliteiten van het nieuwe datacenter.

In de bedrijfsvoering van het hoogheemraadschap speelt, zoals in alle moderne bedrijven, automatisering een grote rol. De invoering van een flexwerkconcept voor 600 kantoormedewerkers in de nieuwe behuizing maar ook de geautomatiseerde waterbeheerstaken (rioolzuiveringen, bediening gemalen en stuwen etc) stellen hoge eisen aan de informatie- en communicatietechnologie van het hoogheemraadschap. Uiteraard gelden die eisen ook voor de condities waaronder de systemen en data worden beheerd (datacenter).

Het nieuwe gebouw van het hoogheemraadschap kenmerkt zich door specifieke kwaliteiten op gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Ook het datacenter dat Lasent creëert, voldoet aan deze kwaliteiten. De door het datacenter gecreëerde warmte wordt in een bron onder de grond opgeslagen en gebruikt voor het verwarmen van het kantoor. Lasent levert het hoogheemraadschap een ´koude/warme-straat‘˜ oplossing met een startvermogen van 48 kW N+1 welke uitbreidbaar is tot 96 kW N+1. Na aanpassing van het beschikbaar elektrisch vermogen is zelfs een groei mogelijk tot 144 kW N+1. Er zal gestart worden met het in gebruik nemen van 16 stuks 19à¢â‚¬ kasten en 3 computerairconditioners. Ook zal Lasent een deel van de elektrotechnische installatie en de verhoogde computervloer leveren.

Het hoogheemraadschap werkt in de dagelijkse praktijk veel samen met partners (gemeentes, provincie, belangenorganisaties etc.). Ook bij het ontwerp van het datacenter wordt die samenwerkingsmogelijkheid zichtbaar. Bij het ontwerp van het datacenter is er ruimte gereserveerd voor housing en hosting van hardware ten behoeve van andere semi- overheidsinstellingen zoals omliggende gemeentes.

Lasent is expert in het ontwerpen, realiseren en beheren van computerruimtes/serverruimtes en datacenters. Meer informatie over dit project kunt u per mail opvragen bij [email protected]
Meer informatie over Lasent kunt u vinden op http://www.lasent.nl