(Persbericht) Computerruimte- en datacenterspecialist Lasent heeft 4 ruimtes aan de laatste standaarden laten voldoen bij de Gemeente Zoetermeer.

De Gemeente Zoetermeer heeft 121.920 inwoners, 5.910 bedrijven en 52.886 woningen binnen de gemeentegrenzen. Zoetermeer wil een van de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad, met een realistische aanpak. Ondermeer door het toevoegen van duurzame kwaliteit aan de eigen gemeente.

Voor de Gemeente Zoetermeer heeft Lasent het afgelopen jaar twee computerruimtes, een testruimte en een Telecomruimte koeltechnisch geà¼pgraded met energiebesparende koeloplossingen. Er is gekozen voor het warme-gang principe op basis van indirecte vrije koeling. De Gemeente maakt dus grotendeels enkel gebruik van de koude buitenlucht om de ruimtes te koelen.
In alle ruimtes is een centrale UPS geïnstalleerd alsmede een Aspiratiedetectiesysteem. Het totale project heeft een nauwkeurige doorlooptijd gekend omdat alle bouwkundige werkzaamheden en installatie-aanpassingen tijdens kantooruren en zonder downtime voor de 900 gebruikers van de Gemeente Zoetermeer dienden plaats te vinden. Ook is er een noodstroomaggregaat geplaatst om de ruimtes te allen tijde in bedrijf te houden. De gehele installatie is aan een GBS gekoppeld zodat het geheel nauwlettend gevolgd kan worden. De gehele levering is recent succesvol opgeleverd.

Lasent is expert in het ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van computerruimtes/serverruimtes en datacenters. Meer informatie over dit project kunt u per mail opvragen bij [email protected]
Meer informatie over Lasent kunt u vinden op http://www.lasent.nl