'Laurus werkt aan haar herstel op basis van een tot eind 2007 lopend herstelplan.  De weg naar herstel wordt daadkrachtig maar stap voor stap afgelegd. In 2005 geeft Laurus naast een verdere verhoging van de efficiency prioriteit aan de vernieuwing van de winkelformules.' aldus Harry Bruijniks, Voorzitter van de Hoofddirectie van Laurus, bij de prsentatie van de omzetcijfers van Laurus over het eerste kwartaal van dit jaar.

'Edah wordt omgebouwd naar de nieuwe formule Edah Lekker & Laag. De omzet van Edah Lekker & Laag ligt substantieel hoger dan die van de 'standaard'-Edah, maar er is ruimte voor formuleaanpassingen, die in alle 60 reeds naar Edah Lekker & Laag omgebouwde vestigingen zullen worden doorgevoerd. Zoals eerder aangekondigd wordt daarvoor het tweede kwartaal van 2005 gebruikt. Bij zes Edah Lekker & Laag-vestigingen waar deze formuleaanpassingen het afgelopen kwartaal al zijn gerealiseerd, doet zich wederom een aanmerkelijke omzetstijging voor.

'Op 20 april is de eerste pilotwinkel van de nieuwe formule Lekker & Laag Superstores geopend. Binnen afzienbare tijd volgen er nog drie pilotwinkels, in
het westen, midden en oosten van het land. Met de Lekker & Laag Superstores, grootschalige winkels die een zeer uitgebreid assortiment voor lage prijzen
aanbieden, speelt Laurus verder in op de nog steeds toenemende groei van het discountsegment in de Nederlandse levensmiddelenbranche.

'Het Refresh-proces bij Super de Boer begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn nu 139 winkels 'gerefresht', die een omzetverbetering ten opzichte van de nog
niet aangepaste winkels laten zien.

'Laurus houdt de blik op de toekomst gericht. De huidige teleurstellende omzetontwikkeling hangt samen met de overgangssituatie waarin de formules zich
bevinden.'

bron:Laurus