Apeldoorn, 5 Augustus 2009

De gezondheidszorg staat voor de vraag hoe efficiënte zorg kan worden gecombineerd met menselijke zorg. Wat te doen met vergrijzing, de stijgende zorgvraag en een dreigend personeelstekort zijn vragen die praktisch ingevuld moeten worden zonder afbreuk te doen aan werkplezier en aan klantservice.

Het nieuwe à¢â‚¬à…“Lean Excellence Programma (www.leanexcellence.nl) dat recent is gelanceerd door REOSS speelt in op deze behoefte.

Het gedachtegoed van Lean krijgt ook in de zorg meer voet aan de grond. De kern van Lean Zorg is het zo efficiënt mogelijk inrichten van zorgprocessen vanuit de gedefinieerde patiëntenwaarde. Dat betekent dat alleen die processtappen worden uitgevoerd die voor de patiënt toegevoegde waarde hebben. De productiviteit van zorgprocessen kan zo aanzienlijk worden verbeterd.

Lean Zorg draagt daardoor bij aan het verminderen van het personeelstekort, het opvangen van de stijgende zorgvraag en het leveren van klantwaarde aan de patiënt.

Managing Director Carl de Ruiter van REOSS Benelux; à¢â‚¬à…“ In de Verenigde Staten is à¢â‚¬à…“Lean Healthcare oftewel Lean Zorg als sinds een paar jaar sterk in opkomst. Wij willen via het Lean Excellence Programma zorginstellingen gaan ondersteunen om deze lastige efficiency vraagstukken praktisch in te gaan vullen.

Voor meer informatie kijkt u op: www.leanexcellence.nl

of kunt u contact opnemen met Carl de Ruiter, mob: +31 (0)646077643

Website: http://www.leanexcellence.nl