Uit intern onderzoek van verzekeringsgroep
Achmea blijkt dat leaseauto's in Nederland gemiddeld 2,5 keer
zoveel schades veroorzaken dan personenauto's. Deze auto's maken
voor negentig procent onderdeel uit van (bedrijfs)wagenparken.
Ondanks het feit dat leaseauto's jaarlijks meer kilometers rijden
dan personenauto's, is het verschil in geleden schade fors te
noemen. Achmea is van mening dat deze schade is terug te dringen.
Bijvoorbeeld via dochter Avéro Achmea, die al enkele jaren
gerichte preventieprogramma's aanbiedt. Daaruit blijkt dat schades
bij wagenparken in het MKB aanmerkelijk lager kunnen uitvallen.

De algemene top-5 van autoschades bestaat
uit: aanrijdingen, ruitschade, inbraak, diefstal en stormschade. De
meest voorkomende schadeoorzaak bij bedrijfswagens - waaronder
leaseauto's - ontstaat op de plaats van bestemming. Het gaat
hierbij niet alleen om schade aan het voertuig zelf, maar ook aan
inzittenden en vracht. Autoschade bij bedrijfswagens brengt tal van
bijkomende kosten met zich mee, zoals productieverlies en
ziekteverzuim. Deze zijn van invloed op de bedrijfsvoering. 5% van
het kortdurend verzuim heeft een directe link met autoschade, aldus
Achmea.

bron:Avero Achmea