De Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) hebben een akkoord bereikt met Dexia over een oplossing van de aandelenleaseproblematiek. Genoemde partijen zullen het bereikte onderhandelingsresultaat nu voorleggen aan hun achterban met een positief advies. Dit akkoord biedt op korte termijn duidelijkheid voor de betrokkenen en kan jarenlange procedures met bijbehorende kosten en onzekerheid voorkomen. Het bevat een redelijke en billijke compensatie voor grote groepen belanghebbenden. Daarnaast is een ruimere coulance regeling afgesproken voor mensen met financiële problemen. Deze regeling geldt ook voor mensen die al eerder het Dexia aanbod hebben aanvaard. 

De oplossingen zijn zowel van toepassing op overeenkomsten die zijn beëindigd vanaf januari 1997, als op lopende overeenkomsten. 
 
Cliënten met een effectenleaseovereenkomst krijgen een korting van tweederde op hun mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliënt worden verrekend. 
 
Cliënten die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen krijgen een volledige korting (100%) op de mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliënt worden verrekend. 
 
Cliënten met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen 10% korting op de restschuld die na vroegtijdige beëindiging zou kunnen ontstaan. 
 
Cliënten die het Dexia aanbod hebben aanvaard krijgen een vierde optie; bij direct aflossen van de restschuld wordt een korting van eenderde gegeven. 
 
De bestaande coulanceregeling van Dexia die bedoeld is om sociale problemen te voorkomen en voor alle cliënten toegankelijk is, wordt verder verruimd. 
 
bron:HUIJSKENS EN ISTHA