Initiatief verdient maximale kans:  

Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, Consumentenbond en
Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verheugd over bemiddeling door
dr. W.F. Duisenberg 

 
Den Haag, vrijdag 11 februari 2005 De Stichting Leaseverlies, de
Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van
Effectenbezitters (VEB) zijn verheugd over de bemiddeling door dr. W.F.
Duisenberg inzake de aandelenleaseproducten.   
 
In een gezamenlijke verklaring benadrukken bovengenoemde partijen hun
vertrouwen in de buitengewoon grote kennis en kunde van de heer
Duisenberg.   
 
Citaat  
 
Wij zijn verheugd over het initiatief dat thans een maximale kans
verdient. Dat de heer Duisenberg de rol van bemiddelaar op zich wil
nemen, waarderen wij ten zeerste. Hij is een eminent deskundige als oud
President van De Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.  
 
Ingewikkeld  
 
De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease en de Consumentenbond hebben
verschillende rechtszaken tegen Dexia aangespannen. De Vereniging van
Effectenbezitters (VEB) steunt deze acties. Gezamenlijk waarschuwen zij
voor te hoog gespannen verwachtingen omtrent de bemiddeling door dr.
Duisenberg.   
 
Citaat  
 
Het gaat om een buitengewoon ingewikkeld proces. Wij zullen ons in het
belang van alle gedupeerden zo constructief mogelijk opstellen. Maar
het zal zeker geen eenvoudige zaak zijn. De mensen die bij ons
aangesloten zijn, hopen natuurlijk op een snelle oplossing en wij
zetten ons daar ook maximaal voor in. Toch is het zaak ook op een dag
als vandaag te waken voor te hoog gespannen verwachtingen, hoezeer wij
ook verheugd zijn over de bemiddeling. Onze inzet is dit proces een
maximale kans te geven.

Bron: HUIJSKENS EN ISTHA