Kosovo is na de val van het communisme een
van de laatste puzzels die nog moeten worden opgelost. Eerder deze
maand heeft Martti Ahtisaari, de speciale gezant van de Verenigde
Naties in Kosovo, een blauwdruk gepresenteerd voor de
soevereiniteit van Kosovo, waarbij het woord "onafhankelijkheid"
werd vermeden. Vooruitlopend op het debat dat de EP-commissie
buitenlandse zaken in maart over Kosovo zal voeren, , hebben wij de
mening gepeild van enkele EP-leden die woordvoerder zijn op dit
gebied..

Kosovo staat onder bestuur van de VN sinds
de militaire interventie van de NAVO in 1999, waarmee de Servische
troepen werden verdreven die betrokken waren bij de onderdrukking
van de Albanese bevolking. Wettelijk gezien is Kosovo nog altijd
onderdeel van Servië, hoewel het merendeel van de twee miljoen
etnische Albanezen in Kosovo vóór onafhankelijkheid
is. In Kosovo wonen nog zo'n 100.000 Serviërs en hun status
is cruciaal. Er heerst veel armoede en 40% van de bevolking is
werkloos.

EU neemt het over van de VN

Ahtisaari staat voor de bijna onmogelijke
opdracht om de onafhankelijkheidseisen van de etnische Albanezen te
verzoenen met de Servische wens tot behoud van volledige Servische
soevereiniteit .

In zijn plan wordt de "onafhankelijkheid"
van Kosovo noch de Servische "soevereiniteit" genoemd. Kosovo zou
verschillende kenmerken van onafhankelijk krijgen – het kan
lid worden van internationale organisaties, een eigen grondwet
hebben, een eigen vlag en een nationaal volkslied – maar het
gebied zou onder de bescherming van de internationale gemeenschap
blijven vallen. Volgens dit plan neemt de EU de
verantwoordelijkheid van de VN voor Kosovo over. De
VN-Veiligheidsraad bespreekt het plan eind volgende week.

Jacek Saryusz-Wolski, de voorzitter van de
EP-commissie buitenland zei enkele dagen geleden dat "de regeling
moet voldoen aan de verwachtingen van de Kosovaarse bevolking en
wel aan de verwachtingen van alle Kosovaarse gemeenschappen. Het
zelfbeschikkingsrecht van de minderheden in Kosovo, moet gepaard
gaan met keiharde garanties".

De ontwikkelingen in het gebied zijn van
groot belang, benadrukte hij: "In het Europees Parlement blijven
wij de overtuiging toegedaan dat alle landen van de westelijke
Balkan tot Europa behoren". Ook verwelkomde hij de steun van
EU-landen voor de vorming van een democratische regering in
Servië na de recent gehouden verkiezingen.

Behoud van een multi-etnisch Kosovo

Een planningsteam van de EU (EUPT) - is al
bezig met de voorbereidingen van een EU-missie die de rechtsstaat
in Kosovo moet consolideren. In dit kader worden 1300
politiemensen, rechters, aanklagers en douanebeambten naar het
gebied gestuurd. Doris Pack, de voorzitter van de EP-delegatie voor
Zuidoost-Europa gaf aan dat "de rol van de EU veel belangrijker zal
worden, omdat de EU moet gaan controleren of voldaan wordt aan de
voorwaarden die door de VN Veiligheidsraad worden gesteld."

Op 13 maart stemt de commissie
buitenlandse zaken over een rapport over de toekomst van Kosovo en
de rol van de EU dat is opgesteld door het Nederlandse Groene
EP-lid , Joost Lagendijk.

Het ontwerp-rapport komt overeen met het
standpunt de VN en de Raad en ondersteunt de visie om aan Kosovo
"een gelimiteerde soevereiniteit, onder internationale supervisie"
toe te kennen. Dat is van belang "om het multi-etnische karakter
van Kosovo te behouden en om de belangen en de veiligheid van de
Servische bevolking en andere etnische minderheden zeker te
stellen".

Waarschijnlijk zal aan het woord
"onafhankelijkheid" tijdens de commissievergadering een flinke
discussie worden gewijd. In het ontwerp-rapport staat het woord
wel, maar een aantal belangrijke fracties heeft al aangegeven dat
zij het eruit willen hebben. Als de term "onafhankelijkheid" uit
het rapport verdwijnt, zal het in feite identiek zijn aan het
Kosovo-plan van Ahtisaari.

De situatie ter plekke is roerig. Twee
mensen vonden twee weken geleden de dood toen duizenden mensen die
voor de Albanese onafhankelijkheid demonstreerden met de VN-politie
in botsing kwamen. Hieruit blijkt dat er nog veel gedaan moet
worden om te komen tot "een multi-etnische, multiculturele en
multireligieuze, tolerante staat en maatschappij", aldus Lagendijk.
Volgens Doris Pack moeten de mensen in Kosovo nog flink wat
"geduld" hebben, voordat de definitieve status van Kosovo
vaststaat.

Maar het zal niet gemakkelijk zijn de
Servische regering met dit plan te laten instemmen. Vorige week
heeft het nieuwe Servische Parlement het plan afgewezen, net als de
premier van Servië. De betrekkingen tussen de EU en
Servië zijn sinds vorig jaar mei bevroren, toen de Europese
Commissie en de Raad (het uitvoerend bestuur van de EU en de
regeringen) de onderhandelingen staakten over een "Stabilisatie- en
associatieakkoord",

Dat gebeurden, omdat men van mening was
dat Servië onvoldoende medewerking verleende aan het
Joegoslavië-tribunaal (International Criminal Tribunal for
former Yugoslavia - ICTY), bij het zoeken naar
oorlogsmisdadigers.

bron:Europees Parlement