Op maandag 21 mei 2007 brengen de leden
van het kabinet zes werkbezoeken aan verschillende regio's. Zij
praten met mensen uit de praktijk over hoe het kabinet de plannen
uit het coalitieakkoord het best kan uitvoeren. De werkbezoeken
zijn de opmaat naar het Beleidsprogramma. Daarin werkt het kabinet
de afspraken uit het coalitieakkoord uit in concrete plannen. Het
Beleidsprogramma verschijnt half juni 2007.

Tijdens de werkbezoeken staan de zes
ambities uit het coalitieakkoord centraal. Het kabinet wil werken
aan een Nederland:

-dat een actieve en constructieve speler
is in Europa en de wereld;

-dat een innovatieve en concurrerende
economie heeft;

-dat steeds schoner en zuiniger wordt;

-waarin iedereen telt en meedoet;

-waarin je veilig en in onderling respect
kunt leven en werken;

-met een overheid die helpt, en niet
hindert.

's Avonds organiseert het kabinet een
bijeenkomst in Utrecht met ongeveer 250 burgers. Elke minister of
staatssecretaris gaat dan met circa tien mensen in gesprek.
Helemaal aan het einde doet het kabinet mee aan een televisie
programma van de Evangelische Omroep. Daarna zullen we het kabinet
niet meer zien in het land.

'Samen werken aan Nederland'

In het coalitieakkoord heeft het kabinet
ervoor gekozen een dialoog aan te gaan met de samenleving. Onder de
leus 'Samen werken aan Nederland', wil het kabinet op
verschillende manieren mensen uit de praktijk betrekken bij de
invulling van het beleid. Het kabinet heeft hiervoor onder meer de
website www.samenwerkenaannederland.nl geopend.

Bron: Algemene Zaken