Het overleg voor een nieuwe cao woondiensten (voor werknemers van woningcorporaties) is opnieuw vastgelopen omdat werkgevers het voorstel hebben gedaan om in te breken op bestaande loonafspraken. Dat is voor de drie bonden, FNV Bouw, Hout-en Bouwbond CNV en de Unie niet bespreekbaar. De bonden gaan nu de leden informeren over de stand van zaken en met de leden bespreken wat de strategie moet zijn in de komende periode. Volgende week zijn er 5 regionale bijeenkomsten. 

 Strijdpunt is dat Aedes twee ongelijkwaardige dossiers aan elkaar koppelt. Het gaat daarbij om de discussie over de zogenaamde verlengde loonschalen ten opzichte van de pensioenproblematiek. De verlengde loonschalen zijn in 2003 na moeizame onderhandelingen met volledige instemming van beide partijen overeengekomen. Over de invoering daarvan is periode afgesproken van 1 januari 2004 tot en met 1 januari 2007. Veel corporaties zijn nog bezig de verlengde loonschalen in te voeren.  
De bonden zijn van mening dat de afspraken bij volle bewustzijn zijn gemaakt. 
Het vroegpensioen is ook een strijdpunt. De bonden willen een uittredingsleeftijd van 61 jaar en de werkgevers houden vast aan 62 jaar. 
 
bron:Hout en Bouwbond CNV