Vandaag heeft Agis Zorgverzekeringen van
Menzis het bericht ontvangen, dat de ledenraden van Menzis het
fusievoornemen dat op 31 oktober jl. is gesloten tussen Agis, Delta
Lloyd en Menzis, op alle onderdelen hebben verworpen.

De Raad van Bestuur van Agis is verrast en
teleurgesteld dat dit in dit (late) stadium nog gebeurt, temeer
omdat zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van
Menzis hun akkoord al op het fusievoorstel hadden gegeven.

Agis beraadt zich nu over de ontstane
situatie maar stelt vast dat Agis met haar premieaanbod voor 2007
een uitstekende uitgangspositie heeft voor de komende jaren.

bron:Agis