Het nieuwe systeem voor de landelijke
ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt
ruim twee miljoen euro duurder dan begroot. Dat blijkt uit het
implementatieplan van het nieuwe systeem, dat vrijdag door de
kleine synode van de kerk besproken zal worden.

De totale kosten van het nieuwe systeem
komen nu uit op 5,2 miljoen euro. Het extra geld gaat zitten in de
'vergroting van de gebruiksvriendelijkeid van het systeem' en
'een versterking van het voorlichtings- en
invoeringstraject'.

Omdat het systeem later wordt ingevoerd
dan gepland - de nieuwe datum is september 2007 - zijn ook de
personeels- en rentekosten toegenomen.

Volgens de kerk blijkt uit het plan dat de
nieuwe ledenregistratie ''nog steeds een acceptabele
investering'' is. Berekeningen wijzen uit dat de PKN na de
invoering van het systeem zes ton per jaar bespaart. Ook zouden
structurele kosten voor de plaatselijke gemeenten omlaag gaan.

Door de invoering van het nieuwe systeem
verdwenen in april vorig jaar 36 van de 56 banen bij de SMRA, de
stichting die de ledenregistratie uitvoert. Het voorstel is nu de
resterende werkzaamheden van de SMRA onder te brengen bij het
Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

Bron: IKON