De winkel is meer dan alleen een plaats waar boodschappen gedaan worden: het is een ontmoetingsplek. Goede voorzieningen zijn daarom onontbeerlijk voor de kleinere kernen in Hardenberg, aldus kersverse leefbaarheidsmakelaar Wout Nieuwenhuis die op vrijdag 15 april door de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen werd gepresenteerd. De leefbaarheidsmakelaar krijgt een jaar de tijd om de leefbaarheid in vijf kernen in de gemeente Hardenberg te verbeteren en gaat zich vooral richten op de winkelvoorzieningen.

De gemeente Hardenberg heeft vorig jaar nieuw detailhandelsbeleid vastgesteld voor de kernen Dedemsvaart, Bergentheim, Gramsbergen, Balkbrug en Slagharen. De zogenoemde detailhandelsstructuurvisie geeft antwoord op de vraag hoe het voorzieningenniveau in deze kernen zodanig kan worden versterkt, dat de consument in een hoogwaardig, aantrekkelijk en leefbaar winkelgebied zn aankopen kan doen. Via een intensief traject met ondernemers uit deze kernen is vervolgens een groot aantal activiteiten benoemd waar de komende periode aan gewerkt moet gaan worden. Naast activiteiten zoals (her)ontwikkeling van winkelcentra, promotionele activiteiten of infrastructurele maatregelen, speelt in iedere kern de kwaliteit van het ondernemerschap een belangrijke rol. Omdat veel van de ondernemers zelf verwacht wordt, is in elke kern een werkgroep bestaande uit voornamelijk ondernemers opgericht die de verschillende activiteiten in gang gaat zetten. Om de werkgroepen te ondersteunen, te stimuleren, te coachen en te adviseren gaat leefbaarheidsmakelaar Wout Nieuwenhuis in de vijf kernen aan het werk.

bron:Gemeente Hardenberg