In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder
gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders met overgewicht
steeg weer. Verder nam het percentage rokers niet af en was ook het
percentage zware drinkers stabiel. Ten slotte bleef het aandeel
Nederlanders dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen steken op
hetzelfde niveau als in 2005. Dit blijkt uit cijfers van het
CBS.

Weer meer mensen met overgewicht

In 2006 kampte ruim 46 procent van de
volwassenen met overgewicht. Dat is meer dan in 2005 en evenveel
als in 2004. Nog steeds is er sprake van een stijgende trend in het
aantal volwassenen met overgewicht. Ook ten aanzien van ernstig
overgewicht is de stijgende trend in 2006 bestendigd. Vooral
vrouwen kampen met ernstig overgewicht. Bijna 13 procent van de
vrouwen was in 2006 veel te dik. Het percentage mannen met ernstig
overgewicht ligt al enkele jaren op 10 procent.

Aandeel rokers neemt niet af

Ook het rookgedrag is in 2006 niet
verbeterd. Bijna 30 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en
ouder rookt. Dat aandeel is de laatste drie jaar vrij constant. De
dalende tendens onder 12- tot 24-jarigen zet niet door. Het aandeel
zware rokers blijft echter wel afnemen.

De gemiddelde leeftijd van de roker is
sinds 2001 gestegen van 41 naar 43 jaar. Nog steeds roken er meer
mannen dan vrouwen. Het percentage zware rokers is 9 bij mannen en
6 bij vrouwen. Als vrouwen stoppen met roken hebben ze er gemiddeld
15 jaar roken opzitten. Bij mannen is dat bijna 20 jaar.

Ook percentage drinkers blijft stabiel

De cijfers over het drinkgedrag van
Nederlanders zijn de laatste jaren niet gewijzigd. Ruim 11 procent
Nederlanders behoorde in 2006 tot de zware drinkers. Het percentage
zware drinkers onder vrouwen is ruim vier keer lager dan onder
mannen. Ongeveer 20 procent van de Nederlanders drinkt nooit
alcohol.

Bijna de helft van de Nederlanders beweegt
onvoldoende

Van de Nederlanders boven de twaalf jaar
bewoog 45 procent niet genoeg volgens de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen. Dat was evenveel als in 2005. Personen die wel voldoende
bewegen, halen dat vooral uit lichamelijke activiteiten in vrije
tijd en sport: bijna 70 procent.

bron:CBS