Uit onderzoek van het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) is vast komen te staan dat het onbekende
meisje tussen 15 en 17 jaar moet zijn geweest. Tot nu toe werd
rekening gehouden met een leeftijdsindicatie tussen de 15 en 25
jaar. Het Cold Case Team van de unit Zware Criminaliteit gaat aan
de slag met deze eerste uitkomst van het gebit- en skeletonderzoek.
Het lichaam van de jonge vrouw werd op 25 december 1990 gevonden in
de bossen van het ‘cadettenkamp’ van Teteringen. Haar
identiteit is tot nu toe onbekend gebleven alsmede de toedracht
rondom haar dood.

Peter Arts, onderzoeksleider: "Het lijkt
misschien weinig nieuwe informatie, maar het zoekgebied wordt met
een verschil van 10 jaar ingekaderd. Een vrouw van 25 jaar of een
meisje van 15 tot 17 jaar maakt voor het onderzoek een groot
verschil. Hiermee kunnen we beter de richting bepalen waarin we
doorgaan met rechercheren." Pas over een aantal maanden zullen de
overige resultaten van het botonderzoek bekend zijn. Op woensdag 8
november zijn de stoffelijke resten van het ‘meisje van
Teteringen’ herbegraven op de begraafplaats aan de
Groenstraat in Teteringen.

Op 10 oktober werd het stoffelijk
overschot door een archeoloog en antropoloog van het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI) opgegraven en veiliggesteld. Deze zijn
met behulp van de allernieuwste technologische middelen in het
laboratorium van de NFI in Rijswijk onderzocht. De komende maanden
zal het verzamelde materiaal nog verder worden onderzocht. Het Cold
Case Team hoopt hiermee na de leeftijd, ook de herkomst van het
meisje te kunnen bepalen. Hiermee zou uiteindelijk de identiteit
van het slachtoffer kunnen worden achterhaald.

Naar aanleiding van de publiciteit rond de
heropening van het onderzoek heeft zich eind januari 2006 een
getuige bij de politie gemeld. Deze getuige heeft in de buurt van
de plaats waar het lichaam destijds is gevonden destijds drie
personen gezien. In een uitzending van Bureau Brabant en Opsporing
Verzocht zijn drie compositietekeningen getoond. Hierop zijn 17
tips binnengekomen die nog niet tot een concreet resultaat hebben
geleid.

bron:OM