(Persbericht) Onderzoek Cursusvoor.nl toont aan dat 35-44 jarigen relatief weinig cursussen volgen

Uit een recent marktonderzoek in opdracht van cursuszoekmachine www.cursusvoor.nl blijkt dat Nederlanders in de leeftijd tussen 35 en 44 jaar relatief weinig cursussen volgen. Waar maar liefst 55% van de jongeren tot 35 jaar een cursus volgde in de afgelopen 3 jaar, was dit bij de 35-44 jarigen slechts 36%. Ook hun oudere collega's ontwikkelen zich meer: in de categorie 45-52 jarigen volgde 52% een cursus of opleiding. De door 376 respondenten ingevulde enqu(ee)te richtte zich tot inwoners van Nederland, van 18 jaar of ouder, die momenteel geen voltijdopleiding volgen.

Tijd- en geldgebrek
Het is opvallend dat 35-44 jarigen aanzienlijk minder cursussen of opleidingen volgen, aangezien deze groep toch in de bloeitijd van hun carrià¨re zit. Zelf voeren de desbetreffende respondenten als redenen aan: tijdgebrek, geldgebrek en "dat is er nog niet van gekomen", redenen zijn voor het niet volgen van cursussen of opleidingen. Een logische reden voor het tijdgebrek is volgens Cursusvoor.nl het ouderschap: in de desbetreffende leeftijd hebben veel mensen namelijk nog jonge kinderen, die veel (studie)tijd opslokken. Onderzocht is dit laatste echter niet.

In Nederland volgen 55-plussers tenslotte nog maar heel weinig opleidingen of cursussen. Slechts 8% volgde de afgelopen drie jaar nog een cursus. Zoals ze zelf zeggen: "hebben ze daar de leeftijd niet meer voor".

Hoger opleidingsniveau en betere arbeidspositie = meer cursussen
Nederlanders met enkel een middelbare opleiding volgen minder vaak cursussen of opleidingen dan diegenen met een hogere opleiding (MBO, HBO, WO): slechts 22% van diegenen met een middelbare opleiding volgden de afgelopen drie jaar een cursus/opleiding, tegenover 45% van de hoger opgeleiden. Tenslotte volgen ook niet-werkende Nederlanders, beduidend minder cursussen en/of opleidingen (19%).

Maandelijkse analyse Cursusvoor.nl
Cursusvoor.nl is de grootste zoekmachine voor cursussen, opleidingen, trainingen en workshops in Nederland. Cursusvoor.nl doorzoekt het aanbod van ruim 2.180 Nederlandse cursusaanbieders en combineert de ruim 27.500 resultaten in een totaaloverzicht. Cursusvoor.nl heeft onderzocht hoe en waarom Nederlanders zich laten (bij)scholen middels cursussen en opleidingen. Met de resultaten en conclusies wordt in beeld gebracht welke doelgroepen mogelijk interesse hebben in bepaalde cursussen en/of opleidingen en welke motieven daarbij een rol spelen. Maandelijks zullen nieuwe uitkomsten van dit onderzoek gepubliceerd worden.

[dit persbericht is vrij te gebruiken op uw website of in uw magazine. De bedrijfsnaam Cursusvoor.nl dient u te allen tijden te laten staan, inc. hyperlink.]

Afbeeldingen:
Grafieken: www.cursusvoor.nl/nieuws/leeftijd-speelt-grote-rol-bij-cursussen
Logo zoals op website: www.cursusvoor.nl/pers/headerLogo.jpg
Logo groot photoshop: www.cursusvoor.nl/pers/cursusvoor-logo.psd
Logo blok groot: www.cursusvoor.nl/pers/cursusvoor-blokje.jpg
Logo blok klein: www.cursusvoor.nl/pers/cursusvoor-blokgroot.gif
Andere afbeeldingen: opvragen via [email protected]

Noot voor de redactie
Cursusvoor.nl
Een uitgave van Arts Media
Arthur van Schendelstraat 2
5421 RG Gemert
[email protected]
www.cursusvoor.nl

Neem voor meer infomatie contact op met
Niels Arts (eigenaar)
tel. 0492 77 58 72
[email protected]