Jongeren tot en met 21 jaar krijgen recht
op het uitgebreide jeugdpakket voor de tandarts. Nu is de
leeftijdsgrens achttien jaar. Het basispakket wordt niet uitgebreid
met de jaarlijkse tandartscontrole voor volwassenen. De
tandheelkundige zorg valt voor jongeren tot en met 21 jaar ook niet
onder het verplichte eigen risico. Dit wordt vanaf 1 januari 2008
ingevoerd in plaats van de huidige no-claim.

Jongeren tussen de 17 en 22 jaar vormen
een risicogroep. Zeker als zij uit huis gaan, eten zij vaak
tijdelijk ongezonder en verzorgen zij hun gebit nonchalanter. Ook
gaan zij vaak niet meer preventief naar de tandarts.

Het glazuur van hun gebit is nog niet
helemaal uitgehard. Tandartsen zien op die leeftijd dan ook veel
schade ontstaan.

Daarom geeft het kabinet de voorkeur aan
deze maatregel, in plaats van de afspraak in het coalitieakkoord om
de jaarlijkse preventieve controle voor volwassenen in het
basispakket op te nemen.

Bron:VWS