Na de kapelaan en een koor zijn nu ook de
webmaster en de schrijfster van de wekelijkse nieuwsbrief van de
Tilburgse Emmausparochie opgestapt uit onvrede over het
functioneren van pastoor Harm Schilder. Vorige maand heeft het
parochiebestuur het vertrouwen in de onlangs aangetreden pastoor
opgezegd. Voor een pastoraal werker wordt een andere parochie
gezocht.

Webmaster Leonie Brok-Elfering zegt in
haar leven nooit iets openlijks te hebben gedaan waarvan ze wist
dat het niet mocht. Maar nu heeft ze de parochiesite tijdelijk
gekaapt om uiting te geven aan haar onvrede.

"Ik doe dit, aangemoedigd door de pastoor
van de Emmausparochie, die openlijk uitkomt voor zijn burgerlijke
ongehoorzaamheid", schrijft ze. Pastoor Schilder trotseert in zijn
andere parochiekerk een verbod van de gemeente Tilburg op het
luiden van de kerkklokken voor de vroege mis van 7.15 uur.

Webmaster Brok-Elfering belooft alle
rechten op de site volgende week netjes aan de pastoor over te
dragen. Zelf ziet ze geen kans meer om met de site "verder te
werken aan Gods droom met mensen". De Emmausparochie was volgens
haar ooit een open, gastvrije en op barmhartigheid gerichte
parochie.

Maar dat "is niet meer en zal ook nooit
meer worden, want de verdeeldheid in het zoeken naar oplossingen
heeft deze gemeenschap verscheurd". De website
www.emmausparochie.nl won in januari nog de Gouden Kerkmuis voor
beste kerkelijke website.

Pastor Paula van der Aa-Searle schreef
twee jaar lang iedere week de nieuwsbrief Brandstof. Eergisteren
schreef ze haar laatste. Ze zegt de ontwikkelingen binnen de
parochie in de afgelopen maanden "met verdriet en verbijstering" te
hebben aangezien.

Op de parochiesite schrijft ze dat, "voor
mij, onze geliefde Emmausparochie is geworden van een levendige,
vitale waterpartij, gedragen en gevoed door de stroom van Gods
Geest, tot een stagnerende poel. De kwaliteit van het water waarin
wij ons gedurende het afgelopen half jaar bevinden, ervaar ik als
verstikkend en alles behalve levengevend. Mijn plek is het niet
meer".

Vorige week hield kapelaan Peter Hagenbeek
(25) het voor gezien. Pastoor Harm Schilder zei tegenover Brabants
Dagblad dat de kapelaan de spanningen in de parochie niet langer
aankon. Bestuurslid Gerard van der Aa zei in dezelfde krant dat het
parochiebestuur een prima relatie had met de kapelaan. "Zijn
inbreng is zeker geen aanleiding geweest voor botsingen. De
problemen focussen zich op de pastoor."

Bron: RKK