Zo'n veertig procent van het Nederlandse bedrijfsleven met werknemers in loondienst (zo'n 170.000 bedrijven) is erkend leerbedrijf waar MBO-ers terecht kunnen voor een leerplaats als stageplaats. Een kwart van het bedrijfsleven had de laatste twee jaar een jongere in dienst en noemt zich daarmee ook actief leerbedrijf. Zo'n 13 procent van het bedrijfsleven is wel erkend, maar had de laatste twee jaar geen jongeren in dienst. Zestig procent van het bedrijfsleven (zo'n 255.000 bedrijven) is nog geen leerbedrijf. Van hen weet een ruime meerderheid niet wat een leerbaan is en ook niet hoe ze leerbedrijf kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Taskforce
Jeugdwerkloosheid.

Volgens voorzitter Hans de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid liggen er veel kansen bij de erkende bedrijven die geen jongeren op leerbanen hebben en bij de bedrijven die geen leerbedrijf zijn. 'Veel jongeren klagen dat ze geen leerbaan kunnen vinden', zegt De Boer, 'terwijl er genoeg bedrijven zijn waar ze zo op een leerbaan aan de slag zouden kunnen. Als het onderwijsveld de relatie met de huidige leerbedrijven flink aanhaalt, kunnen veel meer jongeren direct aan de slag. Ook zouden bedrijven die al een erkenning voor een bepaalde opleiding hebben, moeten kijken of ze zich ook voor andere opleidingen kunnen laten erkennen. Bovendien is het potentieel aan leerbedrijven enorm, want 255.000 bedrijven zijn nog geen erkend leerbedrijf terwijl ruim 40 procent van hen wel voordelen ziet bij het aannemen van jongeren op een leerbaan.' Bijna de helft van de niet-erkende bedrijven weet niet dat er allerlei subsidies bestaan
die het werkgevers aantrekkelijk maken om jongeren op een leerbaan aan te nemen. 'Maatregelen als de ophoging van de Wet Vermindering Afdracht en de no-riskpolis die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs voor 40 gemeenten heeft ingesteld, blijken voor ruim een kwart van de bedrijven die nu geen jongeren in dienst hebben een reden om wel jongeren aan te nemen. Met deze maatregelen in het kader van ons leerbanenoffensief kunnen we een flink deel van hen over de streep trekken om wel leerbedrijf te worden en jongeren een leerbaan aan te bieden', aldus De Boer.

Mediacampagne
Om werkgevers en jongeren op alle voordelen van leerbanen te wijzen start de Taskforce op 4 september met een grote landelijke mediacampagne. Werkgevers worden via radiospots, banners op internet, mailings en posters op bedrijventerreinen geïnformeerd over de financiële voordelen van de leerbanen en worden opgeroepen leerbanen te melden bij CWI. Jongeren worden via onder meer internet, radio-en televisiespotjes en advertenties opgeroepen werken en leren te combineren door een MBO-opleiding te gaan volgen.

Een erkenning als leerbedrijf is een vereiste om samen te kunnen werken met Regionale Opleidingencentra (ROC's) en jongeren binnen het bedrijf op te kunnen leiden voor een erkend MBO-diploma. Veel bedrijven denken dat ze te klein zijn of dat erkenning veel administratieve rompslomp kost. Om de erkenning eenvoudiger te maken hebben de 18 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (die de erkenning regelen) één gezamenlijke website - stagemarkt.nl - en één gezamenlijk telefoonnummer - 088 5378288 - ingesteld waar bedrijven zich kunnen aanmelden om leerbedrijf te worden.
'Daarmee hoeven bedrijven niet meer zelf uit te zoeken bij welk kenniscentrum ze moeten zijn om erkend te worden. En de erkenning kan binnen twee weken geregeld zijn', aldus De Boer. Na de erkenning wordt het bedrijf vermeld op stagemarkt.nl en weten leerlingen die op zoek zijn naar een stage of leerwerkbaan via deze site dat zij bij bedrijven terecht komen die ervaring hebben met opleiden. Bijna 90 procent van de erkende leerbedrijven is er trots op leerbedrijf te zijn. Het meest genoemde motief om leerbedrijf te worden is jongeren een kans te willen bieden (53 procent). Personeelswerving wordt als tweede reden genoemd (43 procent). In tegenstelling tot de negatieve verhalen die circuleren over jongeren en leerbanen is 80 procent van de actieve leerbedrijven tevreden over de bijdrage die jongeren binnen hun bedrijf leveren. 'Het gaat in veel gevallen dus gewoon goed', zegt De Boer. Ben Rijgersberg, directeur van Colo, de vereniging van kenniscentra, beschouwt de resultaten van het onderzoek als steun in de rug voor het erkenningsbeleid in het MBO: 'Ik zie erkenning als een kwaliteitskeurmerk, dat aangeeft dat er een goed leerklimaat is met een leermeester, bij wie de MBO-er het vak kan leren.'

bron:Taskforce Jeugdwerkloosheid